Защо употребата на ментална математика е полезно?

Вероятно знаете за възможностите на децата от Азия да смятат със скоростта на калкулатор, също така без да ползват каквато и да е техника и материали.

Вероятно сте искали детенцето ви да е до такава степен развито.

ментална аритметика

Осъществяването на тази мечта вече далеч не е така трудна, понеже тези, видимо магически заложби, реално могат да се придобият неминуемо след организирането на курс по ментална математика.

Днес няколко по-големи обучителни центрове предоставят детско обучение, срещайки ги с естеството и стъпките за прилагане на ментална математика. Точно този интересен начин носи и много ползи за бъдещото образование на малчуганите.

Придобиване на ловкост за скоростно ментално смятане

Често в учениците се забелязват затруднения в пресмятането наум, дори като става въпрос за елементарни калкулации. Употребата на математическите типове на умствена аритметика повишава значително точността и скоростта, с която е възможно да е изчислена конкретна задача наум.

Достигането до хубави резултати естествено е свързано със значителен брой задачи и провеждане на тренировки, за да е отлично овладяна методиката. Малко след курсовете си по ментална математика, детенцето е в състояние да си обрисува калкулациите за незначително време от няколко секундички, а често и за части от секундата, и съответно много бързо да отговори в следствие на изваждане, събиране, деление или умножение.

В следствие на необходимо продължително обучение – около година, даже и по-малките дечица ще са способни да изчисляват изцяло ментално големи 4 или 5-цифрени числа.

Развитие на дясното и лявото мозъчни полукълба

Стандартното учене по аритметика, през което всеки един е преминал в училището, развива най-вече лявото полукълбо на мозъка.

Проучвания от доста време са доказали, че дясната част на мозъка пък отговаря за обработката на невербалната информация.

Това ще покаже, че дейността с пресмятащи изображения, които създава мозъкът, подсилват развитието на дясното полукълбо, тъй като то извършва работа с образи и символи.

 

Смятащите тренировки, прилагащи се в умствената аритметика, са отправени върху подобрението на двете мозъчни полукълба.

Увеличаване успехите по всички останали училищни предмети

Макар и с чисто математическо-изчислителна насоченост, тренировките по ментална аритметика подобрява паметта като засилва концентрирането. След като се усвои тактиката на иновативния метод, дечицата усъвършенстват и крайните си резултати по останалите предмети в училище, заедно с математиката. Главните причини се коренят основно в комплексната обучителна програма по ментална математика, която подобрява както менталните схващания, така и слуховите, зрителните и тактилните заложби на детето.